Đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm có khả năng cung cấp các dịch vụ về hệ thống chất lượng, ký kết các hợp đồng tư vấn[nbspvề đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm cho các đơn vị hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có nhu cầu

 

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm có khả năng cung cấp các dịch vụ về hệ thống chất lượng, ký kết các hợp đồng tư vấn[nbspvề đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm cho các đơn vị hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Các cán bộ tham gia sẽ trực tiếp tư vấn, cung cấp thông tin, tài liệu và trợ giúp về kỹ thuật trong suốt vụ nuôi giúp người nuôi có thêm kiến thức về đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm nhằm đạt được mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập.

Đảm Bảo sự “ An Tâm Tuyệt Đối “ cho khách hàng.

CÔNG TY TNHH SX & TM PHÚ NÔNG - LT

Địa chỉ: Số 96, Ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0916 777 072           

Email: richfarmco@gmail.com           

Website: tomcangxanhphunonglt.com.vn

                www.tomcangxanhgiong.net

< Trở lại